Reżyseruje od 1949 r. Najpierw w teatrach amatorskich, od roku 1956 w teatrach zawodowych.

Dyplom reżysera otrzymał 6 grudnia 1960.

            Do 2008 r. Wyreżyserował około 150 przedstawień w Łodzi, Lublinie, Bielsku – Białej, Katowicach, Warszawie, Łomży, Białymstoku, Będzinie, Toruniu, Poznaniu, Słupsku, Kielcach, Szczecinie, Rabce, Wrocławiu, Opolu, Olsztynie.

Zagranica: ZSSR, Słowenia, NRD, Kuba, Bułgaria.

 

Liczne nagrody i odznaczenia w tym 2 grand prix Opole(1973) i Toruń(1995)

1962 – Nagroda Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie za popularyzację sztuki lalkarskiej;

1962 – odznaka Tysiąclecia Państwa Polskiego;

1964 – odznaka “Zasłużony działacz kultury”;

1966 – Złoty Krzyż Zasługi;

1973 – nagroda Ministerstwa Kultury i Sztuki za osiągniete wyniki w pracy dydaktyczno wychowawczej.

1974 – Złota Odznaka Honorowa Zasłużonego dla Lublina;

1974 – Medal 30 – lecia Polski Ludowej;

1976 – Krzyż Kawalerski -Orderu Odrodzenia Polski;

1979 – Honorowa Odznaka Miasta Łodzi za zasługi dla województwa miejskiego łódzkiego;

1980 – nagroda zespołowa Prezesa Rady Ministrów za twórczość artystyczną dla dzieci i młodzieży.

1982 – Nagroda Prezesa Rady Ministrów za całokrztałt twórczości reżyserskiej w teatrze lalek

1984 – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski;

1984 – Medal 40 – lecia Polski Ludowej;

1989 – Nagroda Miasta Łodzi

 

 

 

Ważniejsze Wyreżyserowane tytuły:

1.      Mały książe Antoine de saint exuperie

2.      „Alicja w krainie czarów” Lewis Carroll

3.      „Baśń o pięknej Parysadzie” Bolesław Leśmian

4.      „Ludowa szopka polska” zebrał i opracował Henryk Jurkowski

5.      „Tryptyk Staropolski” zebrał i opracował Henryk Jurkowski

6.      „O zwyrtale muzykańcie” Jan Wilkowski

7.      „Żywot Wowry wśród żywotów świętych”

8.      „Faust”, „Don Juand” teksty ludowe

9.      „Don Kichot” Cervantes, adaptacja Jan Dorman

 

 

 

Wszystkie dane zawarte: Wydawnictwo „Pracownia dokumentacyjna” Teatru Lalek PTL Arlekin w   Łodzi 1993 r. Tytuł „LALKARZE Stanisław Ochmański

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 by Bartlomiej Major, All rights reserved
.